NR MIESZKANIAPIĘTROPOWIERZCHNIA (m2)UKŁADOPISKARTA MIESZKANIASTATUSCENA
1PARTER48,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, ogródeksprzedane
2PARTER71,684 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, 2 łazienka, taras, ogródeksprzedane
3PARTER67,033 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarassprzedane
4PARTER47,112 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
5PARTER46,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
6PARTER71,073 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarassprzedane
7PARTER56,853 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarassprzedane
8PARTER46,982 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
9PARTER40,042 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
10PARTER37,722 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienkasprzedane
11PARTER38,732 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienkasprzedane
12I61,313 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarassprzedane
13I71,684 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, 2 łazienka, tarassprzedane
14I67,053 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarassprzedane
15I47,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
16I46,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
17I71,073 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarassprzedane
18I56,853 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarassprzedane
19I46,982 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
20I40,042 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
21I37,722 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
22I38,732 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
23II61,313 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje łazienka, tarassprzedane
24II71,684 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, 2 łazienki, tarassprzedane
25II67,053 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarassprzedane
26II47,112 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
27II46,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
28II71,073 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarassprzedane
29II56,853 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarassprzedane
30II46,982 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
31II40,042 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
32II37,722 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
33II38,792 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
34III61,313 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarassprzedane
35III71,684 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, 2 łazienki, tarassprzedane
36III67,053 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarassprzedane
37III47,112 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
38III46,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
39III71,073 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarassprzedane
40III56,853 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarassprzedane
41III46,982 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
42III40,042 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
43III37,722 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
44III38,732 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
45IV87,144 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, 2 łazienki, tarassprzedane
46IV85,594 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, 2 łazienki, garderoba, tarassprzedane
47IV88,294 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, łazienka, tarassprzedane
48IV58,513 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarassprzedane
49IV52,742 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarassprzedane
50IV59,13 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarassprzedane
51PARTER38,742 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienkasprzedane
52PARTER37,722 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienkasprzedane
53PARTER40,042 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, ogródeksprzedane
54PARTER47,092 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, ogródeksprzedane
55PARTER56,853 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, ogródeksprzedane
56PARTER68,734 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, ³azienka, taras, ogródeksprzedane
57PARTER62,753 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, 2 ³azienki, ogródeksprzedane
58I38,82 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
59I37,722 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
60I40,042 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
61I47,092 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
62I56,853 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
63I71,093 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
64I46,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
65I47,072 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
66I48,22 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, garderoba, tarassprzedane
67I68,254 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
68I68,734 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
69I39,212 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
70I35,162 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienkasprzedane
71II38,742 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
72II37,722 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
73II40,042 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
74II47,092 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
75II56,853 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
76II71,093 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
77II46,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
78II47,12 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
79II48,22 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, garderoba, tarassprzedane
80II68,254 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
81II68,734 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
82II39,212 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
83II35,162 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienkasprzedane
84III38,742 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
85III37,722 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
86III40,042 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
87III47,092 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
88III56,853 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
89III71,093 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
90III46,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
91III47,072 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
92III76,774 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, 2 ³azienki, tarassprzedane
93III63,663 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
94III54,533 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
95IV38,742 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
96IV37,722 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
97IV40,042 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
98IV47,092 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
99IV56,853 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
100IV71,093 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
101IV46,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
102IV47,072 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
103IV76,774 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, 2 ³azienki, tarassprzedane
104IV63,663 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
105IV54,533 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
106V59,13 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
107V52,982 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarassprzedane
108V58,273 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
109V88,294 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane
110V79,494 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, 2 ³azienki, tarassprzedane
111V79,944 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, ³azienka, tarassprzedane