NR MIESZKANIAPIĘTROPOWIERZCHNIA (m2)UKŁADOPISKARTA MIESZKANIASTATUSCENA
1PARTER48,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, ogródekrezerwacja
2PARTER71,684 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, 2 łazienka, taras, ogródekrezerwacja
3PARTER67,033 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarasrezerwacja
4PARTER47,112 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
5PARTER46,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
6PARTER71,073 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, taraswolne
7PARTER56,853 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarasrezerwacja
8PARTER46,982 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
9PARTER40,042 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
10PARTER37,722 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienkarezerwacja
11PARTER38,732 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienkarezerwacja
12I61,313 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarasrezerwacja
13I71,684 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, 2 łazienka, tarasrezerwacja
14I67,053 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, taraswolne
15I47,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
16I46,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
17I71,073 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, taraswolne
18I56,853 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarasrezerwacja
19I46,982 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
20I40,042 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
21I37,722 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
22I38,732 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
23II61,313 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje łazienka, tarasrezerwacja
24II71,684 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, 2 łazienki, tarasrezerwacja
25II67,053 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarasrezerwacja
26II47,112 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
27II46,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
28II71,073 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, taraswolne
29II56,853 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarasrezerwacja
30II46,982 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
31II40,042 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
32II37,722 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
33II38,792 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
34III61,313 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarasrezerwacja
35III71,684 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, 2 łazienki, tarasrezerwacja
36III67,053 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarasrezerwacja
37III47,112 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
38III46,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
39III71,073 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarasrezerwacja
40III56,853 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarasrezerwacja
41III46,982 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
42III40,042 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
43III37,722 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
44III38,732 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
45IV87,144 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, 2 łazienki, tarasrezerwacja
46IV85,594 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, 2 łazienki, garderoba, tarasrezerwacja
47IV88,294 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, łazienka, tarasrezerwacja
48IV58,513 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarasrezerwacja
49IV52,742 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, łazienka, tarasrezerwacja
50IV59,13 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, łazienka, tarasrezerwacja
51PARTER38,742 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienkarezerwacja
52PARTER37,722 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienkarezerwacja
53PARTER40,042 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, ogródekrezerwacja
54PARTER47,092 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, ogródekrezerwacja
55PARTER56,853 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, ogródekrezerwacja
56PARTER68,734 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, ³azienka, taras, ogródekwolne
57PARTER62,753 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, 2 ³azienki, ogródekwolne
58I38,82 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
59I37,722 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
60I40,042 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
61I47,092 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
62I56,853 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarasrezerwacja
63I71,093 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, taraswolne
64I46,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
65I47,072 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
66I48,22 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, garderoba, tarasrezerwacja
67I68,254 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, ³azienka, tarasrezerwacja
68I68,734 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, ³azienka, taraswolne
69I39,212 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
70I35,162 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienkarezerwacja
71II38,742 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
72II37,722 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
73II40,042 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
74II47,092 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
75II56,853 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarasrezerwacja
76II71,093 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, taraswolne
77II46,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
78II47,12 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
79II48,22 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, garderoba, tarasrezerwacja
80II68,254 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, ³azienka, taraswolne
81II68,734 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, ³azienka, taraswolne
82II39,212 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
83II35,162 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienkarezerwacja
84III38,742 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
85III37,722 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
86III40,042 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
87III47,092 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
88III56,853 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarasrezerwacja
89III71,093 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarasrezerwacja
90III46,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
91III47,072 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
92III76,774 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, 2 ³azienki, tarasrezerwacja
93III63,663 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarasrezerwacja
94III54,533 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarasrezerwacja
95IV38,742 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
96IV37,722 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
97IV40,042 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
98IV47,092 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
99IV56,853 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarasrezerwacja
100IV71,093 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, taraswolne
101IV46,082 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
102IV47,072 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
103IV76,774 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, 2 ³azienki, taraswolne
104IV63,663 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarasrezerwacja
105IV54,533 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarasrezerwacja
106V59,13 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarasrezerwacja
107V52,982 + Apokój dzienny z aneksem, pokój sypialniany, ³azienka, tarasrezerwacja
108V58,273 + Apokój dzienny z aneksem, 2 pokoje sypialniane, ³azienka, tarasrezerwacja
109V88,294 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, ³azienka, tarasrezerwacja
110V79,494 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, 2 ³azienki, tarasrezerwacja
111V79,944 + Apokój dzienny z aneksem, 3 pokoje sypialniane, ³azienka, tarasrezerwacja